Ik wil woonfraude melden

Woonfraude houdt in dat een huurder van AlleeWonen de regels van de huurovereenkomst overtreedt. Onderhuur, hennepteelt en prostitutie zijn vormen van woonfraude.

Verdachte zaken op het gebied van woonfraude kunt u via het formulier Woonfraude anoniem melden. We onderzoeken iedere melding. Als blijkt dat er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd, dan gaat de woonconsulent in gesprek met de fraudeur. Verbetert de situatie niet, dan starten we een juridische procedure. In het uiterste geval kan de kantonrechter besluiten dat de fraudeur zijn woning uit moet.

Voor hennepteelt geldt een zero tolerance-beleid: de huurder krijgt geen tweede kans.

Onderhuur

Het komt steeds vaker voor dat huurders hun woning onderverhuren aan een derde. Het is huurders van AlleeWonen niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van AlleeWonen de woning (of appartement, flat, kamer of een gedeelte van het gehuurde) onder te verhuren. Zie hiervoor ook de Algemene Huurvoorwaarden. Daarnaast wordt onderhuur enkel toegestaan als er sprake is van een beperkt aantal redenen. Zie hiervoor de voorwaarden van huisbewaarderschap / onderhuur.

Tegenwoordig zijn er websites waarop mensen hun huurwoning kunnen plaatsen om onderhuurders aan te trekken. Zo'n website is bijvoorbeeld Airbnb. Het is de huurders van AlleeWonen niet toegestaan hun gehuurde woning of een deel daarvan voor onderhuur op dergelijke websites aan te bieden of hiervoor anderszins te adverteren. Als na melding blijkt dat er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd, volgt er direct een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.  

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons mailen via info@alleewonen.nl

Uitgelicht

Ik heb een vraag