Wijzigen huurovereenkomst

Soms is het nodig om uw huurovereenkomst aan te passen:

Mijn AlleeWonen

U kunt via Mijn AlleeWonen uw huurovereenkomst inzien. Op Mijn AlleeWonen kunt u uw eigen gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer of e-mailadres. 

Verzoek tot inwoning

Een verzoek tot inwoning doet u als u (tijdelijk) iemand bij u wilt laten inwonen, zonder officieel geregistreerd partnerschap. Dit kan alleen met onze toestemming. Ook een verzoek tot inwoning kunt u online bij ons aangeven via Mijn AlleeWonen. Het wel of niet verkrijgen van toestemming tot inwoning is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Let op dat u van de nieuwe inwoner een ingescande kopie van het identiteitsbewijs bijsluit. De huurovereenkomst blijft op uw naam staan. De inwonende kan door inschrijving geen rechten ontlenen aan de woning en/of de huurovereenkomst. De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Medehuurderschap

Wilt u medehuurderschap aanvragen, dan moet u samen aan enkele voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft met uw partner. Op deze manier komt u samen op de huurovereenkomst te staan. De medehuurder heeft dezelfde rechten als de hoofdhuurder.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst is afgesloten vóór of na het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is wel belangrijk dat u AlleeWonen hierover informeert, zodat we uw echtgenoot/echtgenote of partner ook op de huurovereenkomst kunnen zetten. U kunt hiervoor uw aanvraag doorgeven met het formulier 'inwoning / medehuurderschap aanvragen' via Mijn AlleeWonen.

Om de aanvraag te beoordelen moet u onderstaande documenten meesturen:

  • Het volledig ingevulde formulier "inwoning en / of medehuurderschap aanvragen" via Mijn AlleeWonen.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van de persoon die medehuurder wil worden.
  • Gegevens waaruit blijkt dat u al minimaal twee jaar een duurzame relatie hebt. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een gezamelijke bankrekening of verzekering.
  • Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Zend dan dan een kopie van het trouwboekje of partnerregistratie mee.

Scheiding

Als u en uw echtgenoot/echtgenote of partner uit elkaar gaan en één van u blijft in de woning wonen, dan moet u de huurovereenkomst laten aanpassen. Er is verschil tussen ontbinding van een huwelijk of het uit elkaar gaan als samenlevingspartners met of zonder geregistreerd partnerschap.

Bij ontbinding huwelijk

Bij een huwelijk is er automatisch sprake van een hoofdhuurder en een medehuurder, ook al is de huurovereenkomst ooit op één naam afgesloten. Als u gaat scheiden moet de vertrekkende huurder een eenzijdige huuropzegging indienen bij AlleeWonen. U regelt dit via het formulier 'wijziging tenaamstelling huurcontract' op Mijn AlleeWonen.

Als echtgenoten of partners het niet met elkaar eens worden wie er in de woning blijft wonen, dan kan de rechter bij ontbinding van het huwelijk uitspraak doen over wie de huurrechten van de woning krijgt. Dit staat dan in het vonnis van de rechter. Degene die uit de woning moet vertrekken, verliest zijn huurrechten en is vanaf dat moment ook niet meer aansprakelijk voor de woning. Degene die hoofdhuurder wordt of blijft, heeft de verplichting om AlleeWonen op de hoogte te stellen van de gewijzigde situatie. Dit moet schriftelijk gebeuren.

Bij beëindigen samenwonen

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U en uw partner staan beide op de huurovereenkomst (medehuurderschap). Degene die vertrekt moet een eenzijdige huuropzegging indienen bij AlleeWonen. U regelt dit via het formulier 'wijziging tenaamstelling huurcontract' op Mijn AlleeWonen. Ook de rechter kan bij ontbinding van het samenlevingscontract uitspraak hebben gedaan over wie de huurrechten van de woning krijgt. Dit staat dan in het vonnis van de rechter.
  2. De huurovereenkomst staat op naam van één van beiden. De ander staat bij AlleeWonen ingeschreven als inwonende. U moet AlleeWonen dan laten weten dat u partner niet meer in uw woning woont. Dat kan via Mijn AlleeWonen.

Overlijden

Als uw partner komt te overlijden en u samen met hem of haar op de huurovereenkomst staat (medehuurder bent), dan zet u automatisch de huurovereenkomst voort. Wel moet u het formulier 'wijziging tenaamstelling huurcontract' via Mijn AlleeWonen invullen. Zo komt het huurcontract en alle corresponentie op uw naam te staan. U moet ook een kopie van de overlijdensakte van uw partner meesturen.

Mocht uw partner alleen op de huurovereenkomst staan en u bent ingeschreven als inwonend, dan kunnen we de huurovereenkomst in bepaalde situaties op uw naam zetten. Dit is in ieder geval mogelijk bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit kunt u schriftelijk aan ons doorgeven met een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van de overlijdensakte van uw partner.

Andere huisgenoten zetten niet automatisch de huurovereenkomst voort. In dit geval onderzoeken we of de achterblijvende huisgenoten de huurrechten kunnen krijgen. 

Uitschrijven

Als u iemand die bij u inwoont en die niet op de huurovereenkomst staat wilt uitschrijven, dan kunt u dit online bij ons aangeven via Mijn AlleeWonen. Als hoofdhuurder bent u verantwoordelijk voor de in- en uitschrijving van inwonenden bij AlleeWonen en de Gemeentelijke Basisadministratie. Een wijziging van huishoudsamenstelling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering, huur- of zorgtoeslag.

Uitgelicht

Ik heb een vraag