Woningruil

AlleeWonen werkt mee aan het tot stand komen van woningruil. Voordat er sprake is van ruil, moet er natuurlijk wel een ruilpartner zijn.

U moet zelf een ruilpartner zoeken. Zodra u een kandidaat heeft gevonden, kunt u een aanvraag indienen bij beide verhuurders.

U gaat naar www.woningruil.nl en volgt in vier stappen de aanvraagprocedure van:

Ook via de website van www.deruilmakelaar.nl kunt u op zoek naar een geschikte ruilwoning.

Verzoek indienen

U en uw ruilkandidaat moeten formeel een verzoek tot woningruil indienen bij de corporatie(s) waar u huurt. AlleeWonen heeft voor haar huurders een aanvraagformulier ontwikkeld dat u hier kunt downloaden en vervolgens kunt opsturen naar ons of bij ons afgeeft op kantoor. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in en de gegevens van uw ruilkandidaat. Ook geeft u op dit formulier aan waarom u een verzoek tot woningruil indient.

De ruilkandidaat (de nieuwe huurder dus van AlleeWonen) moet € 50,- administratiekosten betalen. Bent u beide huurder van AlleeWonen, dan moet u allebei € 50,- administratiekosten betalen. Dit bedrag moet binnen zijn op onze rekening als we uw aanvraag binnen krijgen. Ons rekeningnummer is NL89BNGH0285037617 t.n.v. AlleeWonen, o.v.v. 'Woningruil, naam, adres woning AlleeWonen'. Bij ondertekening van de huurovereenkomst worden geen extra administratiekosten meer in rekening gebracht.

Denk bij het indienen van de aanvraag aan IBRI formulieren. Ook bij woningruil mag uw inkomen niet boven de inkomensgrens liggen.

Toetsing van uw verzoek

We beoordelen uw verzoek aan de hand van de spelregels van Klik voor Wonen. Woningruil bij een verkoopwoning en driehoeksruil accepteren we overigens niet.

U en uw ruilpartner moeten als woningzoekende ingeschreven staan bij Klik voor Wonen. Bij woningruil wordt de huurprijs opgetrokken naar de streefhuur zoals dat ook bij een reguliere verhuizing gebeurt. Verzeker uzelf ervan dat uw inkomen in verhouding is met de nieuwe huurprijs, een en ander volgens de richtlijnen van de inkomensgrens (gezinsinkomen maximaal € 36.165 bij een huurprijs onder € 710,68).

AlleeWonen kan uw verzoek tot woningruil helaas niet in behandeling nemen wanneer de door u aangeleverde documentatie bij het aanvraagformulier onjuist of incompleet is. Hierdoor kan de behandeling van uw aanvraag aanzienlijke vertraging oplopen.

Controle van uw woning

We maken een afspraak met u om uw woning te bezichtigen met onze opzichter. Tijdens het bezoek bekijkt hij of u veranderingen in de woning heeft aangebracht. In dat geval is het belangrijk dat uw ruilpartner hiervan op de hoogte is en deze accepteert. Ook kan het zijn dat de opzichter een aantal veranderingen afkeurt omdat ze in slechte staat verkeren. U moet ze dan eerst ongedaan maken voordat u kunt verhuizen. U ontvangt van ons een checklist met de voorwaarden waaraan uw woning moet voldoen voordat u kunt ruilen.

We adviseren u om ook de ruilpartner aanwezig te laten zijn bij de inspectie van uw woning. Overnames van roerende goederen moet u met de ruilpartner geregeld hebben voordat de verhuisopzichter bij u langs komt. Legt u deze afspraken altijd schriftelijk vast.

Goedkeuring of afkeuring

Na toetsing komt onze verhuisopzichter bij u langs voor een inspectie van de woning. Na de inspectie bepalen we of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. U ontvangt hierover altijd schriftelijk bericht.

Als uw aanvraag wordt afgekeurd, ontvangt u de € 50,- administratiekosten niet retour.

De hele procedure rondom woningruil neemt zes tot acht weken in beslag.

Belangrijk om te weten

  • Bij mutatie van woonruimte wordt de huur opgetrokken naar streefhuur. Het kan daardoor voorkomen dat de huur van de nieuwe woning hoger wordt dan wat de huidige huurder betaalt.
  • Verhuis niet voordat u zeker weet dat uw aanvraag is goedgekeurd en de nieuwe huurovereenkomsten zijn getekend. U kunt voor hoge kosten komen te staan als u een niet-contractuele ruil ongedaan moet maken. Als u tussentijds uw verzoek tot woningruil wilt intrekken, moet u dat schriftelijk doen. U ontvangt de € 50,- administratiekosten niet terug.
  • Om fraude te voorkomen, wordt bij woningruil een contract voor minimaal een jaar aangegaan. Als u de huur toch opzegt binnen dit jaar, kunnen we u een boete in rekening brengen van maximaal de jaarhuur.
  • Als u woning een verkoopwoning is, kunt u geen aanvraag doen voor woningruil. Doet u dit toch, dan ontvangt u de € 50,- administratiekosten niet terug.
  • Na de ruil vervalt uw inschrijving bij Klik voor Wonen. Het is verstandig om u opnieuw in te schrijven als u in de toekomst opnieuw wilt verhuizen.

Uitgelicht

Ik heb een vraag