Haagse Beemden

De Haagse Beemden is een relatief jonge wijk met ca. 29.000 bewoners. Hier wonen veel jonge tweeverdieners en gezinnen. Het oudste gedeelte is een echte jaren-80 wijk met veel woonerven en hofjes. Het jonge gedeelte is gebouwd in de jaren 90 of later. Het is een kindvriendelijke wijk en er is veel groen in de wijk mede door het Haagse Beemden bos en de Asterplas. Er zijn veel fiets- en wandelpaden in de wijk.

AlleeWonen heeft 2100 woningen in de Haagse Beemden. Ons woningaanbod in de Haagse Beemden vindt u op Klik voor Wonen. U kunt zich via deze website inschrijven voor de woningen.

De Haagse Beemden kan worden opgedeeld in een aantal buurten: Gageldonk (923 woningen), Kesteren (412 woningen), Overkroeten (33 woningen), Heksenwiel (620 woningen), Asterd (79 woningen) en Kievitsloop (33 woningen).

Flexwoningen

In oktober 2017 plaatst AlleeWonen 25 tijdelijke flexwoningen aan de Kesterenlaan. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Onderhoud

In 2017 voert AlleeWonen in Haagse Beemden diverse onderhoudswerkzaamheden uit:

Straat en huisnummers  Omschrijving Start einde
Gageldonksestraat 1A tm 31D
Voortakker 2A tm 6D
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Arenberglaan 162 tm 202A
Bergakker 8 en 16
Brandebeemd 1
Bremtuin 15 tm 65
Merodelaan 55 tm 71
Moerenpad 46 tm 50
Scherpenakker 1 tm 47
Wandelakker 2 tm 85
Wederiktuin 30 tm 151
Wikketuin 10 tm 32
Schilderwerk+kozijnreparaties
4de kwartaal 4de kwartaal
Donk 34 tm 228
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanbrengen elektronisch TAG sluitsysteem
2de kwartaal  4de kwartaal
Aardrijk 1 tm 103
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Essendonk 11 tm 61
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Gouddonk 28 tm 45
Hondsdonk 31 tm 41
Katerdonk 2 tm 50
Kortendonk 1 tm 3
Louwersdonk 23 tm 50
Vervangen grondkering
2de kwartaal 2de kwartaal
Arenberglaan 212 tm 216
Loopakker 20 tm 34
Merodelaan 83 tm 91
Wandelakker 26 tm 38
Wederiktuin 22 tm 26
Schilderwerk+vervangen garagedeuren
4de kwartaal 4de kwartaal
Donk 3 tm 121
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Wederiktuin 61 tm 127
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Arenberglaan 66 tm 136
Vervangen verlichting 1ste kwartaal 4de kwartaal
Scherpenakker 18 tm 116
Vervangen verlichting 1ste kwartaal 4de kwartaal
Marsstraat 1 tm 111
Vervangen+herstel ophoogsysteem
+overlagen dakbedekking
3de kwartaal 3de kwartaal
Tweeschaar 29 tm 123
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Heksenwiellaan 10 tm 46
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Heksenrij 14 tm 59
Vervangen dilatatie binnen+vogelnetten
1ste kwartaal 2de kwartaal
 
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Vervangen entreematten
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Heksenakker 2 tm 172
Heksenkruid 14 tm 25
Schilderwerk+kozijnreparatie+dilatatie galerijen
4de kwartaal 4de kwartaal
Vijftigbunder 1 tm 77
Schilderwerk binnen
3de kwartaal 3de kwartaal
 
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Heksenakker 3 tm 33
Schilderwerk liftdeuren+vervangen dakluik
2de kwartaal 2de kwartaal
 
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Wildzang 2 tm 78
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Juliana de Lannoystraat 3 tm 37
Schilderwerk+kozijnreparaties+
aanbrengen isolatieglas
2de kwartaal 3de kwartaal
Hamplein 1 tm 34
Johanna Reintjesstraat 1 tm 14
Juliana de Lannoystraat 1 tm 21
Kesterenlaan 52 tm 72
Nicoline Swygmanstraat 1 tm 8
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Schippersslagen 76 tm 170
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal

Onderhoud en start-/einddata zijn onder voorbehoud. Enkele weken vooraf informeren wij bewoners schriftelijk wanneer we starten.

 

Maatschappelijke projecten

Buurtbeheerder Gageldonk en Kesteren

Bewoners kunnen bij de buurtbeheerder terecht voor onder andere sociale problemen in buurt of complex, zwerfvuil, ideeën om de leefbaarheid in uw buurt te verhogen enzovoorts. 

Bereikbaarheid buurtbeheerder:

1.     In het wijkkantoor Katerdonk 38: Eric Olbino is dinsdag t/m vrijdag regelmatig aanwezig.

2.     Eric is telefonisch: 088 255 2000

3.     Per e-mail: info@alleewonen.nl

4.     In de wijk: als u Eric ziet rijden in uw wijk, spreek hem dan ook gerust aan!

Grote broers en zussen

Met het Grote Broer/zussenproject worden de volgende doelstellingen nagestreefd:het bevorderen van veiligheid in de wijk en voorkomen van overlast; jongeren weer een toekomstperspectief bieden; verbeteren van de sociale cohesie in de wijk. Voor meer informatie: www.grote-broer.com

Get Started

Het project Get Started is er voor jongeren van 16 t/m 27 jaar uit de wijken Haagse Beemden, Haagpoort, Tuinzigt, Hoge Vucht, Doornbos en Linie. Coaches zetten zich in voor jongeren die geen opleiding volgen, geen werk hebben of een stageplek zoeken. AlleeWonen investeert in jongeren onder andere via Get Started. Professionals in de wijken kunnen jongeren doorverwijzen en gezinnen erop attenderen. Jongeren kunnen ook zelf contact zoeken met de coaches, evenals bezorgde moeders, zussen en vrienden. Wil je meer weten over Get Started of wil je jezelf of iemand anders aanmelden: kijk op de website van Get Started.

Meer informatie over wat er te doen is in Haagse Beemden kijk op www.wijkwijsbreda.nl of www.haagsebeemden.nl