Duurzaamheid

We vinden woonlastenbeheersing belangrijk. Niet alleen door voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben en te houden. Ook door - waar mogelijk - de bijkomende woonlasten voor bewoners te beperken.

Woonlasten betaalbaar houden

Het betaalbaar houden van de woonlasten voor bewoners in de toekomst is een belangrijk onderwerp voor AlleeWonen. Wij zetten hier de komende jaren stevig op in. Hierbij moeten we met veel ontwikkelingen rekening houden. 

>> lees meer hierover.

Energielasten

Voor een belangrijk deel bestaan de woonlasten uit energielasten. Daarom zijn kostenbeheersing van energie en het energieprestatieniveau van de woning voor ons van belang. AlleeWonen heeft de laatste jaren flink geinvesteerd in het verlagen van de energielasten voor bewoners. Ook in 2015 geeft AlleeWonen zo'n € 4,6 miljoen uit aan energiebesparende maatregelen. Door het verlagen van de energielasten proberen wij het wonen voor onze huurders betaalbaar te houden.

>> lees meer hierover

Maar huurders kunnen zelf ook het nodige doen aan energiebesparing. Hieronder vindt u links naar websites met aanvullende informatie en tips over dit onderwerp.

Interessante links

www.milieucentraal.nl
www.woonbond.nl
www.energie-besparen.info
www.meer-energie-besparen.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl
www.verbeteruwhuurwoning.nl
www.meermetminder.nl

Passiefhuismethode

Met de renovatie van complex 505/506 Kroeven (Roosendaal) worden 264 'rijtjes- woningen' uit de jaren zestig volgens de ‘passiefhuis'-methode getransformeerd. Passief bouwen is een manier van bouwen en renoveren waarbij onder andere een optimale isolatie, kierdichting en warmte terugwinnning zorgen voor een zeer laag energiegebruik en hoog comfort in zomer en winter. Het passiefhuis biedt een antwoord op de stijgende energieprijzen.

Dit project is uniek omdat een groot aantal traditionele ‘rijtjes-woningen' (in bewoonde situatie) worden gerenoveerd volgens de passiefhuis methode. Naast het zeer spraakmakende karakter is zeker ook de relatief korte uitvoering (combinatie van prefabricage met een strakke uitvoeringsplanning) opzienbarend. AlleeWonen in Roosendaal is hiermee één van de grondleggers van een duurzaam en energiezuinig project in de bestaande bouw. Bovendien werd in 2010 gestart met nieuwbouwappartementen volgens de passiefhuismethode. Kijk voor meer informatie op www.woneninpassiefhuizen.nl

WKO in project Waterland (Roosendaal)

In het nieuwbouwproject Waterland (193 huur- en koopappartementen) is gekozen voor een milieuvriendelijke energievoorziening. De doelstelling hierbij is - behalve het realiseren van een CO2 reductie - ook het brengen van comfort in de woning en verlaging van de energiekosten. In Waterland wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag-installatie in combinatie met de waterpomptechniek. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte op koude op te slaan in de bodem.

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag