Energiemaatregelen verlichten woonlasten

Duurzaamheid ten gunste van betaalbaarheid

De grootste prioriteit van AlleeWonen ligt bij het betaalbaar houden van het wonen. Vanuit dat oogpunt heeft AlleeWonen ook in 2015 een energie-ambitie en voert dit jaar wederom werkzaamheden uit voor het verminderen van het energieverbruik en energielasten van de woningen. Dit realiseren we vooral bij reguliere onderhoudsingrepen zoals groot onderhoud. Ook stimuleren we waar mogelijk de bewoners tot energiezuinig woongedrag en bieden we al onze huurders Woonenergie aan.

Energie-ambitie 2015

In 2015 geven we in totaal € 34,8 miljoen uit aan onderhoud en verbetering van ons huidige bezit. Hiervan heeft ongeveer € 4,6 miljoen te maken met duurzaamheid en energie. Zo’n € 2 miljoen zijn energetische aanpassingen die bijdragen aan beheersing van de woonlasten. Denk dan aan het isoleren van daken en gevels en plaatsen van HR++ glas. Nog eens € 2,6 miljoen geeft AlleeWonen uit aan aanpassingen vanwege de warmtewet en verbetering/ vervanging. Voor 2015 staat vervanging van 397 individuele ketels en 35 open verbrandingstoestellen gepland. In diverse Bredase wijken gaan we stadsverwarmingsunits vervangen door individuele ketels.

AlleeWonen versus landelijke benchmark

Begin 2015 is er een landelijke benchmark uitgevoerd door SHAERE (onderdeel van Aedes). In totaal hebben 169 corporaties hun gegevens over energie-investeringen aangeleverd. We kunnen concluderen dat we redelijk in de pas lopen met de benchmark. AlleeWonen had eind 2014 een energie-index van 1,67 en eind 2013 1,68. Branchebreed is dit 1,65 respectievelijk 1,69.

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag