Woonlasten lopen op

Steeds meer huurders in de knel. Welke maatregelen neemt AlleeWonen?

 

Betaalbaarheid woningen belangrijker dan kwaliteit woningen

Op dit moment is betaalbaarheid van het wonen topprioriteit voor AlleeWonen. In het verlengde hiervan ligt de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen. Mensen hebben steeds meer moeite om hun maandelijkse woonlasten te betalen. Dit beeld werd bevestigd in het onderzoeksrapport van RIGO dat begin 2014 verscheen. Maar we zien het ook in de dagelijkse praktijk en we horen het in gesprekken met onze bewoners; de huurachterstanden lopen op, de woonlasten voor onze huurders zijn te hoog en er komen te beperkt goedkope woningen vrij

In een filmanimatie hebben wij in beeld gebracht welke maatregelen wij nemen en hoe wij hierop sturen. Met de gemeentes en onze huurderskoepels hebben wij lokale afspraken gemaakt. De maatregelen hebben we ook in een infographic afgebeeld.

 

Bij het vraagstuk moeten we rekening houden met toekomstige ontwikkelingen: vergrijzing, bevolkingssamenstelling, bevolkingstoename, huishoudsamenstelling, woonvoorkeuren. En een belangrijke afweging bij het vaststellen van de huurverhoging is hoe we de lasten verdelen onder de zittende huurders en de nieuwe huurders.

In dit filmpje beantwoorden wij de belangrijkste huurdersvragen rondom de thema's woonlasten en betaalbaar houden van huurwoningen voor nu en in de toekomst

>> link naar infographic betaalbaarheid van het wonen

 

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag