Voorgenomen fusie AW en WEL

Waarom een fusie?
Woonstichting Etten-Leur (WEL) en AlleeWonen werken al langere tijd met elkaar samen. In 2016 is uitgesproken dat wij hier meer diepgang aan willen geven. Dus deden we onderzoek naar alle mogelijkheden.

Samen kunnen we meer doen voor bewoners. En daarom kozen we voor fusie. Dit levert namelijk de grootste meerwaarde voor de organisatie én een fikse financiële besparing op. Deze besparing investeren we volledig in onze volkshuisvestelijke taak.

Belangrijke momenten

11 mei 2017: aanvraag voor instemming naar huurdersorganisaties
11 mei 2017: aanvraag voor advies naar gemeenten

Daarna volgt: aanvraag voor instemming aan Minister

Bij goedkeuring:
1 januari 2018: officiële fusie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur
1 april 2018: organisatorische fusie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur

Gemeenten en Huurdersbelangenorganisaties

Bij deze fusie zijn de drie gemeenten en huurdersverenigingen (Breda, Etten-Leur en Roosendaal) nauw betrokken. Met hen hebben we intensief contact over de voortgang en te maken keuzes. Want, met deze fusie willen we zoveel mogelijk volkshuisvestelijke meerwaarde realiseren. Samen zijn we een inspirerend traject aangegaan en we zijn blij met de resultaatgerichte aanpak.

Documenten

Hieronder vindt u een aantal documenten die meer informatie geven over de voorgenomen fusie. Dat zijn:

de brieven naar huurdersverenigingen en gemeenten met verzoek om instemming cq. zienswijze

de koers van de nieuwe fusiecorporatie. Dit is een document waarin de koers van de fusieorganisatie op hoofdlijnen wordt beschreven. 

de fusie-effectrapportage. Deze rapportage, die een door de Minister voorgeschreven inhoud bevat, beschrijft de volgende elementen:
de effecten van de voorgenomen fusie op de lokale binding
de prestaties op het terrein van de volkshuisvesting
de financiële draagkracht en de financiële continuïteit. 
 
Gestelde vragen van huurders
Wij verzamelen alle vragen die wij krijgen van huurders over de fusie en zullen deze hier binnenkort publiceren.
 

Uitgelicht

Ik heb een vraag