Algemene voorwaarden en tarieven

AlleeWonen Energiebedrijf heeft eigen Algemene voorwaarden en tarieven.

Tarieven

Alle bewoners betalen aan AlleeWonen Energiebedrijf voor het werkelijke verbruik aan warmte. Ook brengt het Energiebedrijf een vast bedrag per maand voor het gebruik van de installatie in rekening. Alle tarieven voldoen aan de eisen die de Warmtewet geeft. Het uitgangspunt is dat u nooit meer betaalt dan de kosten die u normaal gesproken in de gassituatie zou betalen. Als de gasprijzen stijgen, neemt het voordeel van de installatie toe, omdat er minder energie nodig is. U betaalt net als bij een ander energiebedrijf elke maand een voorschot. Het voorschottarief wordt vastgesteld als u in de woning komt wonen. AlleeWonen Energiebedrijf brengt elke maand automatisch het voorschot in rekening. 

De kosten van het duurzame energiesysteem bestaan uit:

  • Vaste kosten

Dit zijn de zgn. vastrecht kosten. Hieronder valt bijvoorbeeld uw aansluiting op het energiesysteem en kosten voor meters en administratie.

  • Variabele kosten

Dit zijn de kosten voor uw eigen verbruik. Dit wordt gemeten in GigaJoules warmte of in m3 water. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid warmte en warm tapwater die u verbruikt.

In Waterland en Bloemschevaert is het ook mogelijk de woning te koelen. U betaalt voor die koude alleen een vastrechttarief. U kunt dus zoveel koude afnemen als u wilt. Daarvoor betaalt u niks extra.

Bekijk hiernaast het actuele tariefblad van AlleeWonen Energiebedrijf.

Elektriciteit & koud water

Uw elektriciteitsrekening betaalt u aan een leverancier die u zelf kan kiezen, zoals bijvoorbeeld Essent of GreenChoice. Brabant Water brengt het water dat u gebruikt in rekening. 

Algemene Voorwaarden 

Open hiernaast de algemene voorwaarden van AlleeWonen Energiebedrijf.

Uitgelicht

Ik heb een vraag