Buurtbemiddeling

Iedereen in Nederland wil zich thuis veilig en op zijn gemak voelen. Helaas lukt dit niet altijd doordat er sprake is van overlast, irritaties of conflicten met de buren. Wist u dat er getrainde vrijwilligers zijn die u kunnen helpen om deze problemen op te lossen?

Wat is buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een vrijwilligersproject voor mensen die overlast van hun buren ervaren. Als het hen niet lukt om deze situatie zelf op te lossen, kan buurtbemiddeling hen hierbij helpen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die getraind zijn in bemiddeling. Ze zijn onpartijdig en begeleiden mensen in het maken van contact met hun buren. Mensen krijgen bij buurtbemiddeling de gelegenheid om rustig te vertellen waar zij mee zitten. De buurtbemiddelaars helpen u erbij om het probleem met uw buren te bespreken en hier samen een oplossing voor te vinden. Tijdens het bemiddelingsgesprek worden er afspraken gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden. Alles wat tijdens deze gesprekken besproken wordt, blijft geheim.

Voorwaarden

Iedereen in de gemeente Breda en Roosendaal kan gratis gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling kan helpen bij bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van huisdieren, harde muziek, pesterijen, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen enzovoorts. Een voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat er geen zware problemen spelen zoals drugsverslaving of zware psychiatrische klachten en dat er geen juridische procedures lopen die betrekking hebben op de overlast.

Hoe het werkt

Als u zich heeft aangemeld, dan komt er zo snel mogelijk een team van twee getrainde vrijwilligers bij u langs om de situatie te verduidelijken en om te kijken of buurtbemiddeling u kan helpen. Als de situatie niet geschikt is, dan geven ze advies over wie u wel kan helpen. Als de situatie wel geschikt is, dan gaan deze vrijwilligers langs bij degene waar u het conflict mee heeft om ook naar zijn/haar kant van het verhaal te luisteren. Vervolgens vindt er onder begeleiding op een neutrale locatie een gesprek plaats tussen u en de buren. De vrijwilligers leiden dit gesprek in goede banen zodat beide partijen hun verhaal kunnen doen. De bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken voor beide partijen. In tweederde van de gevallen vinden buren samen een oplossing en wordt de zaak met succes afgesloten!

Coaching

In sommige gevallen is een bemiddelingsgesprek niet mogelijk, of heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. U kunt dan in een paar gesprekken met een getrainde vrijwilliger leren hoe u het best met de situatie om kunt gaan. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij buurtbemiddeling.

Aanmelden

U kunt zich als volgt aanmelden bij buurtbemiddeling:

Breda

Telefonisch via (076) 737 03 13 en via e-mail: buurtbemiddeling@socialworkbreda.nl. Meer informatie is te vinden via www.buurtbemiddelingbreda.nl

Roosendaal

Telefonisch of Whatsapp via 06-58808735 en via e-mail: buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl

Als u zich aanmeldt voor buurtbemiddeling, geeft u dan de volgende gegevens door:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Naam en adres van degene met wie u het conflict heeft

Vrijwilliger worden?

Heeft u interesse om zelf buurtbemiddelaar te worden? Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via een van bovenstaande telefoonnummers.

Tips

Als u problemen met de buren heeft, probeer deze dan eerst zelf op te lossen. De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

  • Na maandenlange ergernis kunnen de emoties hoog oplopen. Spaar uw klachten daarom niet te lang op, maar neem contact op met uw buren als u overlast ondervindt.
  • Ga niet praten als u (nog) erg boos bent. Daar komt vaak ruzie van.
  • Het is raadzaam om een rustig moment te kiezen voor de bespreking van de overlast.
  • Maak als het kan eerst een afspraak. Vraag in ieder geval of u gelegen komt.
  • Zorg dat u precies kunt vertellen waar u last van had en wanneer.
  • Klaag niet alleen, maar zoek zo mogelijk samen naar oplossingen.
  • Vraag ook of uw buren wel eens last hebben van u.
  • Stop met praten als het gesprek in ruzie verandert. Ruzie maakt de situatie alleen maar erger.

Heeft u met behulp van deze tips zelf geprobeerd om een overlastgevende situatie op te lossen maar lukte dit niet, meldt u dan aan bij buurtbemiddeling.

Uitgelicht

Ik heb een vraag