Ik heb een ander soort klacht of melding

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij als organisatie hebben gehandeld of u vindt dat we iets hebben nagelaten, kunt u ons dat hier laten weten. Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over het handelen van een individuele medewerker. We beschrijven hier de procedure die u moet volgen als u een klacht heeft over onze dienstverlening.

Wat moet ik eerst doen?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, bespreekt u dat eerst met de medewerker van AlleeWonen met wie u contact heeft gehad. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u een klacht indienen.

Hoe dien ik mijn klacht in?

U kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Op dit formulier geeft u duidelijk aan:

  • wat uw klacht is;
  • met welke medewerker van AlleeWonen u gesproken heeft;
  • waarom u niet tevreden bent over de oplossing.

Binnen één week krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. We behandelen uw klacht binnen drie weken. Eerst stellen we een intern onderzoek in waarbij we u mogelijk verzoeken uw klacht persoonlijk toe te lichten. U krijgt van ons een bericht als dit onderzoek is afgerond. We bieden u daarin een oplossing of beslissen over uw klacht.

> Ga naar het klachtenformulier

Wat moet ik doen als ik nog steeds niet tevreden ben met de oplossing of beslissing?

Als u het niet eens bent met onze oplossing of beslissing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. U kunt uw geschil alleen schriftelijk indienen door een brief te sturen naar een van de twee geschillencommissies:

Huurt u in Breda of omliggende gemeenten? Dan richt u uw brief aan Stedelijke Geschillencommissie Breda, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg.

Huurt u in Roosendaal of omliggende gemeenten? Dan richt u uw brief aan Regionale Geschillencommissie, Antwoordnummer 154, 4800 WE Breda.

In de brief vermeldt u altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een beschrijving van uw klacht;
  • de oplossing of beslissing van AlleeWonen en de reden waarom u daarover niet tevreden bent (let op: stuur kopieën van de correspondentie mee)
  • uw handtekening, de plaats en de datum.

Voor de inhoud van de procedure van de onafhankelijke commissies verwijzen we nu naar de websites van de Stedelijke Geschillencommissie Breda en de Regionale Geschillencommissie.

De commissie neemt een beslissing en doet een uitspraak. AlleeWonen conformeert zich aan deze uitspraak. De procedure is overigens kostenloos. U hoeft niet te betalen om uw klacht te laten behandelen door de commissie. 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag