Ik huur bij AlleeWonen en ik wil woonfraude of overlast melden

U kunt in uw buurt achter woonfraude komen. Woonfraude houdt in dat een huurder van AlleeWonen de regels van de huurovereenkomst overtreedt. Dit kunt u ook bij ons melden.

Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Ga altijd eerst in gesprek met uw buren. Mocht dat niet helpen, dan kunt u overlast bij ons melden.

  • Ik wil woonfraude melden

    Woonfraude houdt in dat een huurder van AlleeWonen de regels van de huurovereenkomst overtreedt. Onderhuur, hennepteelt en prostitutie zijn vormen van woonfraude.

    Lees verder
  • Ik wil overlast melden

    Het kan zijn dat u overlast van uw buren ervaart. Of dat er in uw buurt drugsoverlast is. Hier leest u wat u daaraan kunt doen.

    Lees verder

Uitgelicht

Ik heb een vraag