Vestiging Roosendaal

Om in contact te komen en te blijven met onze bewoners, kent AlleeWonen in Roosendaal diverse vormen van inspraak en participatie.

Huurderadviesraad (HAR)

Huurders werken in de Huurderadviesraad (HAR) samen met AlleeWonen in Roosendaal aan (onderdelen van) het beleid van AlleeWonen. De HAR heeft instemmings- en adviesrecht en wordt geacht mee te denken over beleidszaken van AlleeWonen. De leden van de HAR zijn de ogen en oren van de wijken en buurten.

De HAR overlegt 5 keer per jaar met het bestuur / management van AlleeWonen in Roosendaal. Dit overleg wordt voorafgegaan door een intern vooroverleg. Om lid te worden van de HAR, moet u huurder of wettelijk medehuurder zijn van AlleeWonen in Roosendaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de HAR

HAR AlleeWonen Roosendaal

Postbus 1427

4703 AA Roosendaal

E-mailadres hv.kalsdonk-fatima@hotmail.com

Telefoonnummer 06 51 02 21 55

Huurderverenigingen

Er zijn afzonderlijke huurderverenigingen in wijk en buurt. De HAR vertegenwoordigt deze huurderverenigingen. De contactgegevens van de huurderverenigingen vindt u terug onder de 'lees meer' blokken bij de diverse wijken in Roosendaal bij 'In de wijk'.

Bewonerscommissies

Diverse complexen hebben een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een bepaald woningcomplex. Bewonerscommissies mogen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over renovatie of sloop van de woningen in dat complex of over het servicekostenpakket voor dat complex.

 

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag