Huurverhoging

Lees hier meer over de huurverhoging 2017.

Sociale huurwoningen moeten betaalbaar blijven voor huurders met lage inkomens. Ruim 90% van onze huurders krijgt daarom een beperkte huurverhoging van 0,3%. Voor huishoudens met een hoger inkomen geldt een hogere huurverhoging. Deze keus is tot stand gekomen in overleg met en op advies van onze huurdersverenigingen.

Uw huurverhoging
Sinds enkele jaren is de huurverhoging afhankelijk van uw inkomen. Wij krijgen van de Belastingdienst een huishoudverklaring waarop staat of uw huishoudinkomen (=verzamelinkomen) onder of boven € 40.349 ligt. Voor de duidelijkheid: wij krijgen geen overzicht van de hoogte van uw inkomen. Huurders met een verhoging van 2,9% ontvangen van ons ook de verklaring van de Belastingdienst.

In dit schema ziet u welke huurverhoging AlleeWonen doorvoert.

Huishoudinkomen in 2015

Huurverhoging

Tot en met  € 40.349

0,3%

Meer dan € 40.349

2,9%


Onze huurders worden/ zijn hier eind april per brief over geïnformeerd.
 

Vragen

Voor meer informatie over de huurverhoging kunt u:

 • de veelgestelde vragen raadplegen via het zoekscherm 'ik heb een vraag'
 • de website van de overheid bekijken
 • gratis het secretariaat van de Huurcommissie bellen via telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur. 
 • de website van de Huurcommissie bekijken
 • contact met ons opnemen via het contactformulier of via e-mailadres info@alleewonen.nl
 • telefonisch contact opnemen met ons KlantContactCentrum via 088 - 255 2000 (lokaal tarief) ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur en vrij van 09.00 tot 12.30 uur

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u in de bezwaarprocedure. Het maken van bezwaar kan alleen met een bezwaarformulier. Als u op een andere manier uw bezwaar indient, wordt dit niet in behandeling genomen. Uw bezwaar moet uiterlijk 1 juli 2017 in ons bezit zijn.

 Voor het indienen van een bezwaarformulier:

 1. Download het bezwaarschrift huurverhoging.
 2. Vul het bezwaarformulier in.
  3. Voeg de bijlagen bij het formulier. Let op: echt alle bijlagen die gevraagd worden, moet u toevoegen. Pas dan kunnen wij uw bezwaar in behandeling nemen.
  4. Stuur het formulier en alle bijlagen naar: AlleeWonen, Postbus 3522, 4800 DM Breda of via de mail naar info@alleewonen.nl (scan of fotografeer dan het formulier en de bijlagen).
   

Wilt u een voorstel tot huurverlaging indienen omdat uw inkomen fors is gedaald in 2016 of 2017? (bij huurverhoging van 2,9%)
Is uw huishoudinkomen in 2016 of 2017 gedaald ten opzichte van 2015? En is die daling zo groot dat op basis van dat inkomen in 2016 of 2017 een lagere huurverhoging zou gelden dan de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,9%? Dan kunt u een voorstel tot huurverlaging indienen. Als AlleeWonen niet instemt met uw voorstel tot huurverlaging, dan kunt u alsnog het huurverlagingsvoorstel aan de Huurcommissie voorleggen. Een voorstel tot huurverlaging op grond van een daling van het huishoudinkomen in 2016 of 2017 kan ook na 1 juli 2017 worden ingediend, maar moet altijd vóór 1 januari 2018 (bij inkomensdaling in 2016) of vóór 1 juli 2018 (bij inkomensdaling in 2017) door AlleeWonen ontvangen zijn. U kunt alléén een voorstel tot huurverlaging indienen met het formulier ‘voorstel tot huurverlaging’ van de Huurcommissie. Wanneer u op een andere manier uw voorstel tot huurverlaging indient, wordt dit niet in behandeling genomen.

Voor een voorstel tot huurverlaging:

 1. Download het formulier voorstel tot huurverlaging.
 2. Vul het formulier in.
  3. Voeg de bijlagen bij het formulier. Let op: echt alle bijlagen die gevraagd worden, moet u toevoegen. Pas dan kunnen wij uw voorstel in behandeling nemen.
  4. Stuur het formulier en alle bijlagen naar: AlleeWonen, Postbus 3522, 4800 DM Breda of via de mail naar info@alleewonen.nl (scan of fotografeer dan het formulier en de bijlagen).