Verzekeringen - vestiging Breda

Iedere huurder is bij ons verplicht om verzekerd te zijn tegen glasschade, zowel in de gevel als binnenshuis (al het lichtdoorlatend glas).

Glasverzekering

De kosten bedragen € 1,45 per maand. Dit maandbedrag verrekenen we in de huurprijs onder de noemer ‘servicekosten'. We hebben deze verzekering ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden. Heeft u nog geen glasverzekering? Dit kunt aan aanvragen via Mijn AlleeWonen.

Wat is verzekerd?

Al het glas in de woning, dienend tot lichtdoorlating, is verzekerd. Hieronder valt ook gefigureerd glas (bijvoorbeeld brocaatglas, schorsglas e.d.) in bijvoorbeeld de voordeur. Dit geldt ook voor glas in de berging die bij de woning hoort.

Wat is niet verzekerd?

Ruiten groter dan 6 m², gebogen glas, draadglas, speciaal bewerkt of vervaardigd glas, glas in lood, geëtst glas, bruteglas, glas in windschermen, glas in terreinafscheidingen en liggend glas zijn niet verzekerd. Als u zelf een aanbouw (bijvoorbeeld een serre) heeft gebouwd, dan valt het glas in de aanbouw niet onder de glasverzekering. Is de aanbouw van AlleeWonen, dan valt het glas wel onder de glasverzekering.

Van de verzekering uitgesloten schade

  • Door brand, ontploffing en blikseminslag
  • Veroorzaakt door het verplaatsen, veranderen of bewerken van glas
  • Veroorzaakt tijdens werkzaamheden aan sponning of omlijsting, dan wel veroorzaakt tijdens reparatie aan of van het pand of een deel daarvan
  • Door verwaarlozing of eigen gebrek
  • Veroorzaakt met opzet of goedvinden van de bewoner
  • Bestaande uit vervanging van op het glas aangebrachte versiering, tekst, beschilderingen en dergelijke

Glasschade

Glasschade kunt u melden via Mijn AlleeWonen.

Voor woningen die behoren tot een Vereniging van Eigenaren belt u met onze afdeling VvE-beheer: (076) 523 26 39.

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag