Geeren-Zuid

Geeren-Zuid is een buurt met veel sociale huurwoningen (80%) en ca. 3.500 bewoners. In de buurt staan zowel flats als typische jaren zestig doorzonwoningen. Er wonen relatief veel ouderen, eenoudergezinnen en de buurt heeft een multicultureel karakter. Het is een groene buurt met veel parkjes, groenstroken en waterpartijen.

AlleeWonen heeft 833 woningen in Geeren-Zuid. Ons woningaanbod in Geeren-Zuid vindt u op www.klikvoorwonen.nl. U kunt zich via deze website inschrijven voor de woningen.

Onderhoud


In 2017 voert AlleeWonen in Geeren-Zuid diverse onderhoudswerkzaamheden uit:

Straat en huisnummers 

Omschrijving

Start Einde
Jan Darkennisstraat 1 tm 461
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Hendrik Berlagestraat 2 tm 48
Pieter Huysersstraat 1 tm 45
Schilderwerk+kozijnreparaties+voegwerk
2de kwartaal 3de kwartaal
Cornelis Outshoornstraat 2A1 tm 2C16
Vervangen vloerbedekking+
aanbrengen afdekband dilataties dak
2de kwartaal 2de kwartaal
Conradstraat 4 tm 18
Hendrik Berlagestraat 1 tm 55
Leeghwaterstraat 2 tm 56
Lelystraat 25 tm 43
Lieven de Keystraat 1 tm 56
Philips Schonckstraat 1 tm 55
Vierlingstraat 3 tm 22
Schilderwerk+kozijnreparaties+
voegwerk+reinigen kozijnen
2de kwartaal 4de kwartaal
241 appartementen Moerwijkzicht Groot onderhoud met energetische aanpassingen 2de kwartaal 4de kwartaal
       

Onderhoud en start-/einddata zijn onder voorbehoud. Enkele weken vooraf informeren wij bewoners schriftelijk wanneer we starten.

Meer over de renovatie van 76 eengezinswoningen leest u op de website www.deelplan5.nl

Maatschappelijke projecten

•ONS: metamorfose van buurthuis naar multifunctionele buurtvoorziening in Geeren-Zuid

AlleeWonen heeft het buurthuis in Geeren-Zuid herontwikkeld tot een combinatie van gezondheidscentrum, multifunctionele ruimtes en een wijkrestaurant met stadslandbouw. Bij deze metamorfose hoort ook een nieuwe naam voor de buurtvoorziening: ONS. Like de facebookpagina van ONS om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. www.onsingeerenzuid.nl

•Get Started

Het project 'Get Started' is er voor jongeren van 16 t/m 27 jaar uit de wijken Haagse Beemden, Haagpoort, Tuinzigt, Hoge Vucht, Doornbos en Linie. Coaches zetten zich in voor jongeren die geen opleiding volgen, geen werk hebben of een stageplek zoeken. AlleeWonen investeert in jongeren onder andere via Get Started. Professionals in de wijken kunnen jongeren doorverwijzen en gezinnen erop attenderen. Jongeren kunnen ook zelf contact zoeken met de coaches, evenals bezorgde moeders, zussen en vrienden. Wil je meer weten over Get Started of wil je jezelf of iemand anders aanmelden: kijk op www.getstartedbreda.nl.

•Vrouwenstudio Amalia

Vrouwenstudio Amalia is een buurtvoorziening alleen voor vrouwen, van alle nationaliteiten en culturen. Het is een plek voor ontmoeting, informatie, ondersteuning en ontwikkeling. In de vrouwenstudio kunnen ze meer van elkaars cultuur leren. Verder kunnen vrouwen er ook terecht voor advies m.b.t. hun kinderen, schoolzaken, de Nederlandse taal, maar ook voor cursussen, muziek en samen koken en eten. De vrouwenstudio heeft haar plek in het buurthuis Geeren-Zuid samen bij het kledingatelier.

•Opruimtroepers

De buurt wordt 1x per maand schoongemaakt door kinderen en volwassenen. Met behulp van prikstokken zullen de straten worden ontdaan van zwerfafval. Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Kinderen tot 13 jaar krijgen aan het einde van de rit een beloning. Hoe vaker ze meehelpen hebben, hoe hoger de beloning.

• Buurtpreventie

Buurtpreventie is een samenwerkingsvorm tussen bewoners, politie, gemeente en AlleeWonen waarbij enerzijds het doel is om te zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder kansen krijgen om hun slag te slaan. Maar ook houdt buurtpreventie zich bezig met schoon, heel en veilig zoals bv. brandgangen, stoeptegels, beheer buitenruimte.

Voor meer informatie over wat er in Geeren-Zuid of Hoge Vucht te doen is, kijk op www.hoge-vucht.nl  of www.wijkwijsbreda.nl

• Buurtvaders

De belangrijkste uitgangspunten van de Buurtvaders zijn: door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk wordt de veiligheid bevorderd en door activiteiten te organiseren, wordt de betrokkenheid van de buurtvaders bij de wijk groter. Voor meer informatie: Info@buurtvadersbreda.nl  of www.buurtvadersbreda.nl

•Grote broers

Met het Grote Broerproject worden de volgende doelstellingen nagestreefd:het bevorderen van veiligheid in de wijk en voorkomen van overlast; jongeren weer een toekomstperspectief bieden; verbeteren van de sociale cohesie in de wijk. Voor meer informatie: www.grote-broer.com

•Het Wijkavontuur

Het Wijkavontuur Hoge Vucht is de centrale schakel in de wijk. In het Wijkavontuur werken bewoners samen met professionals aan een betere wijk. Samen pakken we zaken die spelen aan en hebben we ook snelle lijntjes om nieuwe ideeën te realiseren. Het Wijkavontuur is iedere woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur en dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur aanwezig bij ONS ( buurthuis Geeren Zuid)
U kunt dan langskomen met tips – ideeën of vragen over uw straat – wijk of complex. Contactgegevens: t

Telefoon: 06-46951797
wijkavontuurhogevucht@gmail.com
www.wijkavontuurhogevucht.nl