Zandberg

Zandberg is een aantrekkelijke woonbuurt dicht bij de binnenstad. De buurt is op te splitsen in drie delen: villabuurt, middenklassewoningen en stadsvernieuwingsgebied. Er wonen ca. 5.000 mensen. De buurt ademt rust en vriendelijkheid uit, er is een grote variatie in woningtypen: van villa's, herenhuizen, erkerwoningen tot rijtjes- en arbeiderswoningen. Er wonen mensen van allerlei rangen en standen en er is een groot netwerk van onderlinge sociale contacten.

AlleeWonen heeft 229 woningen in de Zandberg. Ons woningaanbod in de Zandberg vindt u op www.klikvoorwonen.nl. U kunt zich via deze website inschrijven voor de woningen.

Meer informatie over Zandberg vindt u op www.wijkwijsbreda.nl

Onderhoud

In 2017 voert AlleeWonen in Zandberg diverse onderhoudswerkzaamheden uit:

Straat en huisnummers Omschrijving Start Einde
Benedictinessenhof 4A tm 8L
Generaal Maczekstraat 82A tm 86L
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
Benedictinessenhof 1 tm 53
Schilderwerk+kozijnreparaties
! Let op: lekkages !
2de kwartaal 2de kwartaal
 
Aanbrengen warmtepomp
+ vervangen CV ketels
3de kwartaal 3de kwartaal
 
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
VervangenCV ketels
1ste kwartaal 3de kwartaal
Johan Willem Frisolaan 22 tm 40B
Aanbrengen elektronisch
TAG sluitsysteem
2de kwartaal 4de kwartaal
Benedictinessenhof 14A tm 24D

Schilderwerk+kozijnreparatie
+vervangen geveldilataties

3de kwartaal 4de kwartaal

 

Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
de Vlieger 8 tm 38
Schilderwerk+kozijnreparaties
+isolatieglas
4de kwartaal 4de kwartaal
Kerkpad 18 tm 36
Schilderwerk+kozijnreparatie
+isolatieglas
4de kwartaal 4de kwartaal
Leistraat 3 tm 13
Schilderwerk+kozijnreparaties
+isolatieglas
4de kwartaal 4de kwartaal
Watermolen 1 tm 39
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanbrengen elektronisch TAG sluitsysteem
2de kwartaal 4de kwartaal
 
Onvoorziene advieskosten diverse complexen
1ste kwartaal 4de kwartaal
 
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Johan Willem Frisolaan 14 tm 18K2
Kortestraat 19 tm 27
Vervangen verlichting 
1ste kwartaal 4de kwartaal

Onderhoud en start-/einddata zijn onder voorbehoud. Enkele weken vooraf informeren wij bewoners schriftelijk wanneer we starten

Uitgelicht

Ik heb een vraag