Burgerhout

Burgerhout is een gezellige, authentieke wijk, dichtbij het centrum van de stad Roosendaal. Burgerhout bestaat uit de buurten Josephwijk, Fatimawijk, Keijenburg en Villapark. In Burgerhout vindt u vooral eengezinswoningen en etagewoningen. De wijk kenmerkt zich door een echte dorpscultuur.

AlleeWonen heeft zo'n 900 woningen in Burgerhout. Ons woningaanbod in Burgerhout vindt u op de website www.klikvoorwonen.nl  U kunt zich via deze website inschrijven voor de woningen. 

Maatschappelijke projecten

De karakteristieke Fatimakerk in Burgerhout is in bezit van AlleeWonen. De komende vijf jaar vindt er geen herontwikkeling plaats. De kerk wordt nu beheerd. Bewonersplatform en partijen in de wijk denken mee over de invulling hiervan. Ook meedenken? Neem dan contact op met AlleeWonen via het contactformulier of via e-mail info@alleewonen.nl.

Onderhoud

In Burgerhout verrichten we in 2017 diverse onderhoudswerkzaamheden.

Straat en huisnummers Omschrijving Start Einde
Alfrinkhof 1 tm 20
Dr. Mollerlaan 21A tm 21D
Vervangen vloerdilataties+lichtmasten terrein
2de kwartaal 2de kwartaal
Van Beethovenlaan 4A tm 6W
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Akeleiflat 1 tm 36
Anemoonflat 1 tm 36
Schilderwerk binnen hoofdtrappenhuizen
4de kwartaal 4de kwartaal
 
Verwijderen betonblokken bergingen
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Van Gilselaan 171 tm 247
Schilderwerk gangen+trappenhuizen+zonwerende folie
1de kwartaal 1de kwartaal
 
Vervangen armaturen door LED verlichting 
2de kwartaal 23de kwartaal
 
Vervangen CV ketels+mechanische ventilatieboxen+ pijpdakvent
1ste kwartaal 3de kwartaal
 
Aanbrengen ventitlatieroosters ramen trappenhuis
3de kwartaal 3de kwartaal
Van Gilselaan 51 tm 169
Vervangen armaturen door LED verlichting 
2de kwartaal 2de kwartaal
 
Schilderwerk gangen+trappenhuizen+entree (binnen)
1ste kwartaal 1ste kwartaal
 
Vervangen CV ketels+mechanische ventilatieboxen+ pijpdakvent
1ste kwartaal 3de kwartaal
Meidoornlaan 4  + loods
Overlagen dakbedekking loods
2de kwartaal 2de kwartaal
Burgerhoutsestraat 82 tm 88
Plataanhof 1 tm 31
Vervangen tuinbanken binnentuin
2de kwartaal 2de kwartaal
Begoniastraat 56,60
Van Gilselaan 44  
Schilderwerk+kozijnreparaties
2de kwartaal 2de kwartaal

Onderhoud en start-/einddata zijn onder voorbehoud. Enkele weken vooraf informeren wij bewoners schriftelijk wanneer we starten.