Tolberg

Tolberg is een jonge, divers opgebouwde wijk. De architectuur is afwisselend. Er is een goede mix van koop- en huurwoningen. Tolberg is een groene wijk met waterlopen en speelplaatsen. Weihoek is een ecologische wijk en onderdeel van Tolberg.

AlleeWonen heeft ongeveer 1500 woningen in Tolberg. Ons woningaanbod in Tolberg vindt u op de website www.klikvoorwonen.nl  U kunt zich via deze website inschrijven voor de woningen.

Maatschappelijke projecten

  • NSWAC

Begin 2012 hebben we aan de Enclaveberg een woonvorm voor cliënten van NSWAC opgeleverd. NSWAC is een stichting die diverse vormen van dienstverlening biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of niet aangeboren hersenletsel.

  • 4@ll

4@ll biedt huisvesting aan 32 jongeren. Twintig jongeren hebben een zorgachtergrond en een beperkte zorg- of begeleidingsvraag vanuit de GGZ of Jeugdzorg. De andere twaalf jongeren hebben alleen een woonvraag. Door samen te wonen kunnen zij leren van elkaar. Vanuit 4@ll kunnen zij doorstromen naar de reguliere woningmarkt. 4@ll is een initiatief van AlleeWonen, GGZ WNB en Juzt.

  • Netwerksamenwerking
Samen met wijkpartners en bewoners werken we aan de vitaliteit van deze wijk. Informatie over Tolberg vindt u ook op www.tolbergnetwerk.com of www.facebook.com/Tolberg-netwerk
 

Onderhoud

In Tolberg verrichten wij in 2017 diverse onderhoudswerkzaamheden.

Straat en huisnummers Omschrijving Start Einde
Begijnenberg 25 tm 74
Overlagen dakbedekking+ladder
+koepels+ballast+lood
2de kwartaal 3de kwartaal
 
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Ambrozijnberg 300 tm 322
Angelusberg 30 tm 54
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatieboxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Bokberg 1 tm 30
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Alkenberg 2 tm 30
Amberberg 94
Bergrand 17 tm 75
Bergrand 90 tm 140
Vervangengolfplaten bergingen
+voegwerk+goten 
2de kwartaal 2de kwartaal
 
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Bergrand 22 tm 88
Vervangen marmoleum
+aanbrengen rubber traptreden
4de kwartaal 4de kwartaal
Abelenberg 52 tm 114
Schilderwerk+kozijnrep
+isolatieglas+voegwerk
3de kwartaal 4de kwartaal
Begijnenberg 1 tm 24
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Champetterberg 30 tm 34,
68 tm 84, 131 tm 135    
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Champetterberg 77 tm 91
Champetterberg 8 tm 28
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Champetterberg 137 tm 151
Champetterberg 36 tm 100
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal
Citroenberg 2 tm 126
Aanpassing dak veiligheid systemen 
1ste kwartaal 1ste kwartaal
Kastanjeberg 27 tm 83
Kastanjeberg 28 tm 84
Overlagen daken+vervangen voegwerk
+dilataties+postkasten
2de kwartaal 3de kwartaal
 
Vervangen onderdelen liften
+noodvoorzieningen
2de kwartaal 2de kwartaal
Klimopberg 2 tm 80
Vervangen schuttingen+poorten
+reinigen metselwerk
2de kwartaal 3de kwartaal
Tolbergcentrum 5 tm 51
Vervangen onderdelen liften
+noodvoorzieningen
2de kwartaal 2de kwartaal
Gagelberg 48 tm 62
Galonberg 1 tm 28
Galonberg 82 tm 94
Gemsberg 1 tm 16
Schilderwerk+kozijnreparaties
+inwassen raamdorpels
3de kwartaal 3de kwartaal
Tolbergcentrum 57 tm 153
Vervangen onderdelen liften
+noodvoorzieningen
2de kwartaal 2de kwartaal
Elandberg 39 tm 86
Enclaveberg 161 tm 243
Everberg 24 tm 83
Schilderwerk+kozijnreparaties
2de kwartaal 3de kwartaal
Enclaveberg 127 tm 159
Schilderwerk+kozijnreparaties
2de kwartaal 3de kwartaal
Marmotberg 13 tm 35
Marmotberg 14 tm 36
Moerasberg 18 tm 40
Vervangen CV ketels
+mechanische ventilatie boxen
+ pijpdakvent
1ste kwartaal 4de kwartaal

 

 

Onderhoud en start-/einddata zijn onder voorbehoud. Enkele weken vooraf informeren wij bewoners schriftelijk wanneer we starten.