Leefbaarheid

We kiezen voor vitale wijken. We dragen bij aan een goede sociale, fysieke en economische leefbaarheid in de wijk, maken wooncarrières mogelijk en bieden passende voorzieningen bij de wijk.

Daarbij baseren we ons op wijkidentiteit en versterken we de vitaliteit door samenwerking met onderwijs en het stimuleren van initiatieven in wijkeconomie. Onze aandacht gaat ook zeker uit naar die specifieke doelgroepen die qua emancipatie nog op achterstand staan.

Enkele sprekende voorbeelden:

  • Activiteiten vanuit wijkimpulsplan Haagse Beemden (Breda)
  • Sociale herstructureringsactiviteiten Hoge Vucht (Breda)

Uitgelicht

Ik heb een vraag