Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke voorzieningen hebben een zeer belangrijke functie in wijken en buurten.

Deze bevorderen een goed leefklimaat en bieden mensen zicht op vooruitgang. Met als resultaat dat mensen prettiger wonen en leven. Denk bijvoorbeeld aan kinderdagverblijven, kleinere buurtsupers, huisartsenpraktijken: allemaal hebben ze op hun eigen manier een belangrijke functie voor een wijk. Om deze voorzieningen mogelijk te maken, is de (her)ontwikkeling van vastgoed vaak essentieel. Deze uitdagingen gaat AlleeWonen dan ook graag samen met haar partners aan.

Samenwerking en AlleeWonen

Elke maatschappelijke voorziening vraagt om huisvesting op maat. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat het slagen van dit soort projecten staat of valt met een tijdige en gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemende partners. Een samenwerking met wederzijds respect en oog voor elkaars belangen en achtergronden is essentieel. Juist in de onderlinge samenwerking ontstaat de toegevoegde waarde die bepalend is voor het succes van een dergelijk project. Voor een gezamenlijke realisatie van nieuwe projecten hebben wij onze partners in de wijk dan ook hard nodig.

Succesfactoren maatschappelijke voorzieningen

Wat maakt een project, naast een goede samenwerkingsrelatie, nog meer succesvol? Dat is elke keer natuurlijk weer anders, maar uit ervaring weten we dat altijd geldt dat het belangrijk is om het van beginfase tot beheerfase, en van conceptontwikkeling tot conceptbewaking goed te beheersen. Snelheid maken als het kan, en temporiseren als het nodig is.

Natuurlijk is het de bedoeling dat een eenmaal gerealiseerde voorziening een blijvend positieve invloed heeft op een wijk. Een lange termijn verbondenheid met het project is dan ook belangrijk. Hierdoor is het concept ook in de toekomst geborgd en blijft de kwaliteit van het beheer gegarandeerd. Door onze langdurige aanwezigheid in wijken en buurten hebben wij een belang om het concept actueel te houden en het beheer ook op lange termijn goed te organiseren. Onze organisatie is zodanig ingericht dat we, indien gewenst, dit proces volledig kunnen faciliteren.

Onze meest recente projecten

  • Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties waarin zorg, welzijn en onderwijs gezamenlijk onderdak vinden. Bijvoorbeeld: kindercentrum Zandoogjes Breda en Rietveldhuis Breda
  • Het creëren van ontmoetingsplaatsen in de wijk. Bijvoorbeeld: vrouwenstudio Maxima Breda, vrouwenstudio Amalia Breda, vrouwenstudio Sultana Roosendaal
  • Het ondersteunen van kleinere buurtsupers of kleine zelfstandigen. Bijvoorbeeld: herinrichting Edisonplein Breda, President Kennedylaan Roosendaal
  • Het opzetten van een sociaal pension
  • Het onder één dak samenbrengen van diverse zorgaanbieders en realisatie van multifunctionele accommodaties. Bijvoorbeeld de multifunctionele accomodatie in de kerk in Heerle en Gezondheidsplein Kalsdonk in de voormalige Heilig Hartkerk in Roosendaal.
  •  diverse woon& zorg locaties voor onze zorpartners met daaraan dagbestedingslocaties. Bijvoorbeeld Enclaveberg (NSWAC woonvoorziening), Rector Hellemondsstraat en Bloemschevaert in Roosendaal.
  • Het ontwikkelen van atelierwoningen

Uitgelicht

Ik heb een vraag