Een woningcorporatie. Wat is dat?

Wonen is duur. Een eigen woning is daarom voor veel mensen een brug te ver.

Zij kiezen bewust of noodgedwongen voor huren. Ook dat is duur, zeker als je moet huren van een commerciële partij. Je bent dan al snel veel meer dan €750,- per maand kwijt. Dat is voor mensen met een laag inkomen vaak niet te betalen. Daarom bestaan er woningcorporaties: maatschappelijke organisaties die geen winst maken, maar juist alles doen om wonen betaalbaar te houden. Zij werken voor huishoudens met een inkomen lager dan €35.000,- bruto per jaar. Woningcorporaties proberen wonen op verschillende manieren betaalbaar te houden. Ze rekenen huurprijzen die vaak onder het niveau van de kostprijs liggen, ze koesteren goedkope huizen en ze proberen bestaande en nieuwe huizen energiezuinig te maken. 
 
Om dat allemaal te kunnen doen werkt een woningcorporatie als een professioneel vastgoedbedrijf. De medewerkers werken professioneel en proberen de lasten zo laag mogelijk te houden, zodat het lukt om zonder geld van de overheid woningen te blijven bouwen en onderhouden. Wat woningcorporaties bovendien anders maakt is dat ze nauw samenwerken met de gemeente en met haar eigen huurders. Iedere woningcorporatie maakt jaarlijks met die twee partners ‘prestatieafspraken’. Huurders en gemeenten oefenen dus een heel grote invloed uit op keuzes die een woningcorporatie maakt. Vaak hebben die keuzes te maken met het hebben van voldoende huurwoningen, met de hoogte van de woonlasten, met de kwaliteit van woonruimte maar ook met de kwaliteit van wijken en buurten. Woningcorporaties zijn zo met hart en verstand verbonden met hun stad.
 
Uitdagingen 
Mensen denken vaak dat woningcorporaties werken met subsidiegeld van de overheid. Dat is niet waar. Het tegengestelde is waar. Woningcorporaties moeten de overheid belasting betalen: de verhuurdersheffing. Ongeveer 1/5e van de huuropbrengst verdwijnt naar Den Haag. Eenzelfde misverstand heerst over het ondernemerschap: woningcorporaties mogen geen dure huurwoningen of koopwoningen bouwen. Ze hebben daarmee ook nauwelijks mogelijkheden om ‘winst’ te maken op hun bedrijfsvoering. Als ze aan al hun verplichtingen (rente, aflossing, onderhoud, ozb ) willen voldoen moet het geld uit andere bronnen komen. De kosten van de eigen organisatie bijvoorbeeld. Woningcorporaties zoeken allerlei manieren om efficiënter en goedkoper te kunnen werken, zodat er zoveel mogelijk overblijft voor nieuwe woningen en goed onderhoud. Kosten delen door samenwerken of samengaan zijn daarbij oplossingen.
 
Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen werken bijvoorbeeld intensief samen en kijken of ze met elkaar verder kunnen.
 
Heeft u een vraag of een suggestie? Kijk dan op onze facebookpagina’s 
facebook.com/WoonstichtingEttenLeur of facebook.com/AlleeWonen of stuur een mail naar 
info@woonwel.nl of info@alleewonen.
 

Uitgelicht

Ik heb een vraag