Flat Moerwijkzicht gaat volledig van het gas af

Meerderheid bewoners is akkoord met uitvoering groot onderhoud met energetische verbetering

Ruim 70% van de bewoners in de Moerwijkzicht flat in de Hoge Vucht Breda is akkoord gegaan met het groot onderhoudsplan met energetische verbetering. Een in het oog springend onderdeel van dit onderhoudsplan is warmtelevering zonder dat hier gas voor nodig is. Alle woningen krijgen een eigen warmte afleverset die zorgt voor verwarming en warm water. De warmte wordt geleverd door Ennatuurlijk. Deze nieuwe manier van warmtelevering betekent dat alle bewoners elektrisch gaan koken en het gas wordt afgesloten. Hiervoor krijgen ze van AlleeWonen allemaal gratis een nieuwe elektrische kookplaat en een geschikte pannenset.  

Draagvlak behaald door grote inzet bewoners

Zo’n 25 bewoners – etagecontactpersonen genoemd - hebben zich ruim driekwart jaar intensief ingezet om andere bewoners in hun flat op de hoogte te houden van nieuws rondom het project. Zij informeerden hun medebewoners, maar haalden ook vragen op die leefden in de flat. Ook bij het behalen van het benodigde draagvlak van 70% hebben zij ervoor gezorgd dat hun buren naar de modelwoning kwamen voor meer uitleg en het bekijken van onder andere de warmte afleverset.

Meer informatie leest u in het persbericht van 29 maart 2017

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag