Huurders voor uitdagende keuze: fusie of niet?

Onze huurdersverenigingen CHAB en HAR en die van Woonstichting Etten-Leur staan voor de lastige vraag of zij kunnen instemmen met onze fusieplannen. We willen fuseren omdat het leidt tot aanzienlijke besparingen, meer toekomstbestendigheid en meer investeringskracht. De ‘winst’ van de fusie komt volledig ten goede aan bewoners en gemeenten. We begrijpen dat het opgeven van de ‘eigen’ verhuurder best een forse keuze, omdat de huurders weten wat ze nu hebben en moeten afwachten wat ze krijgen.

Waarom fusie?
We werken al langere tijd met Woonstichting Etten-Leur samen. Uit onderzoek bleek dat fusie een aanzienlijke besparingen oplevert: € 12 miljoen in de eerste 5 jaar. En daarna € 4 miljoen per jaar in de volgende jaren. Deze besparing willen we gebruiken om huurverhoging te matigen, meer nieuwe woningen te bouwen en meer woningen energiezuinig te maken. 
 
De afgelopen periode voerden we daarom intensief overleg met de huurdersverenigingen en de gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Daarbij spraken we over het inzetten van de besparing, maar vooral over hoe de organisatie ook in de verschillende gemeenten ‘eigen’ blijft. Met gemeenten en huurders spraken we af dat de fusieorganisatie met de drie gemeenten afzonderlijke afspraken maakt. Zo sturen gemeenten en huurders direct op de belangen van de eigen woonplaats. Het kan dus goed zijn dat de besparing in Breda anders wordt ingezet dan in Etten-Leur, en in Roosendaal ook weer anders. Dat hangt af van het overleg met huurders en wethouders. 
 
Overleg 
Ook betrokken we de huurdersverenigingen, samen met de gemeenten, actief bij het bepalen van de koers van de fusiecorporatie. Tijdens verschillende bijeenkomsten gaven de huurdersorganisaties en gemeenten aan welke prestaties zij van de fusiecorporatie verwachten. Op een slotbijeenkomst presenteerden de huurdersverenigingen per gemeente hoe zij de meerwaarde van de eerstkomende 5 jaar willen inzetten. Inmiddels werd ook onafhankelijk financieel onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat beide corporaties financieel gezond zijn en samen financieel sterker worden. 
 
Hoe verder? 
Samen met Woonstichting Etten-Leur vroegen we de huurdersverenigingen om in te stemmen met de fusie en de gemeenten om advies. De huurdersverenigingen en wethouders overleggen daarover nu met hun achterban. In Etten-Leur volgt een ledenraadpleging onder de huurders. Het is de bedoeling om dit via bijeenkomsten én digitaal te organiseren. Beide corporaties helpen waar nodig met het geven van toelichting en het organiseren van bijeenkomsten. Huurders en wethouders brengen hun adviezen voor de zomer uit. Daarna velt ook de Minister van Wonen en Rijksdiensten nog een oordeel. Dat verwachten we direct na de zomer. Bij instemming met de fusieaanvraag is de geplande fusiedatum 1 januari 2018.
 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag