Onderzoek afgerond naar balkons en galerijen bij woningen AlleeWonen

Bij 28 Roosendaalse woningen zijn naar aanleiding van het onderzoek maatregelen getroffen, de rest van de onderzochte balkons en galerijen is veilig bevonden.

AlleeWonen heeft in de afgelopen periode onderzocht of de balkons en galerijen van haar woningen veilig zijn. Op 1 januari 2016 is de Regeling Bouwbesluit 2012 gewijzigd die eigenaren van bepaalde galerijflats verplichtte om binnen anderhalf jaar onderzoek te laten uitvoeren. Aanleiding was het bezwijken van een galerijconstructie in Leeuwarden in mei 2011. Het gaat om galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Het betreft hier galerijflats die vooral zijn gebouwd tussen 1950-1970.

Roosendaal
In Roosendaal zijn in het kader van de Regeling Bouwbesluit 2012 zeven woongebouwen onderzocht. Zes daarvan zijn veilig bevonden.

Bij één complex zijn de balkons niet veilig bevonden. Het gaat om 28 eengezinswoningen aan de Pater Damiaanstraat. De balkons zijn inmiddels gestut door stempels.  Onze medewerkers hebben de bewoners persoonlijk en/of via een brief geïnformeerd. Inmiddels kunnen de bewoners hun balkon weer gebruiken. Op dit moment onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn.

Bij de bewoners van de overige zes onderzochte complexen is ook een brief bezorgd met de mededeling dat de balkons veilig zijn.

Breda
In Breda bezit AlleeWonen geen woningen die in de risicogroep vallen en daarom was onderzoek niet nodig.

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op via 088 – 255 2000 of stuur een mail naar info@alleewonen.nl.

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag