Overheidsnieuws voor huurders en woningzoekenden

wijzigingen per 1 januari 2017

Heb je huurtoeslag of denk je hiervoor in aanmerking te komen? Of ben je op zoek naar een sociale huurwoning? Dan kan het zijn dat de nieuwe bedragen en regels van invloed op je zijn. Per 1 januari 2017 heeft de overheid namelijk een en ander aangepast.

Wijzigingen in huurtoeslag

 

Tientje erbij

Goed nieuws: huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er in 2017 ongeveer €10 per maand op vooruit. Hoe zit dit dan? Dat is een wat ingewikkeld verhaal. Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf, een zogenaamde eigen bijdrage ofwel basishuur. De overheid bepaalt hoe hoog deze basishuur moet zijn. In eerdere jaren is er bezuinigd op de huurtoeslag, onder andere door de basishuur te verhogen. Per 1 januari 2017 gaat de basishuur ofwel eigen bijdrage juist omlaag. Hierdoor krijgen huurders met huurtoeslag zo’n € 10 meer.
 

Inkomensgrens huurtoeslag omhoog

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen:

  • € 22.200 voor alleenstaanden
  • € 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
  • € 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

Het maximum dat je aan spaargeld - of ander eigen vermogen - mag hebben is € 25.000 per persoon.

N.B. Het is verstandig om ieder jaar te checken of je wel of geen huurtoeslag kunt krijgen. Het kan zijn dat door wijziging in je inkomen of verhoging van de inkomensgrens je dit jaar wel in aanmerking komt voor huurtoeslag. Je kunt dit eenvoudig zelf controleren via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Huurprijsgrenzen verhoogd

Om te berekenen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt, gelden ingewikkelde regels. Dat is in 2017 niet anders dan in 2016. Wel zijn er aantal huurprijsgrenzen aangepast (= bruto huurprijs per maand). Dat gebeurt op 1 januari van ieder kalenderjaar.

  • € 414,02 - de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2017
  • € 592,55 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen
  • € 635,05 - de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen. 

De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016.  Voor woningen met een hogere huur is geen huurtoeslag mogelijk.
 

Definitie ouderenhuishouden versimpeld

Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden. In 2016 waren de regels ingewikkelder: bij stellen die nog niet allebei de AOW-leeftijd hadden, keek men alleen naar de  leeftijd van degene die meer dan de helft van het inkomen verdiende. Ook kon je in de loop van het jaar ouderenhuishouden worden, waarna er een herberekening nodig was van het voorschotbedrag. In 2017 is dat niet meer zo: de leeftijd op 1 januari bepaalt voor het hele jaar het recht op toeslag.

 

Wil je ook weten wat er veranderd is bij het toewijzen van woningen? Lees dan het hele verhaal op AlleeBelicht.

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag