Wat levert een fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen op?

Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen willen fuseren. Dat leidt tot meer mogelijkheden: matige huurverhoging, meer nieuwe woningen en meer energiezuinige woningen. We willen dat onze huurders daarvan profiteren.

Waarom fuseren?
Als we onze krachten bundelen, bespaart dat kosten. Die besparing noemen we ‘de meerwaarde’. Dat is een geldbedrag dat we extra kunnen uitgeven. We rekenden uit dat we €12 miljoen besparen in de komende 5 jaar. We werken in 3 verschillende gemeenten, dat betekent €4 miljoen per gemeente  voor de komende 5 jaar. We besparen op zaken als: huisvesting, accountant, personeel en inkoop van onderhoud. En door dat allemaal te doen behalen we ook een rentevoordeel. We hebben als één bedrijf simpelweg minder nodig dan als twee. We hoeven nog maar één accountant in te huren bijvoorbeeld. Bovendien kunnen we slimmer inkopen omdat we groter zijn.

In de jaren daarna lopen de besparingen door. Dus ook na de eerste 5 jaar kunnen we extra investeren in bijvoorbeeld betaalbare woningen, onderhoud en duurzaamheid.

Wat kun je doen met €4 miljoen?
Veel, maar niet alles. Daarom vroegen wij aan de huurdersverenigingen en de gemeenten hoe zij dat geld willen inzetten. Ze kunnen zelf kiezen voor minder huurverhoging, een extra huismeester, een maatwerkadviseur, nieuwbouw, verduurzaming van de huizen, etc. De huurdersvereniging en gemeenten kunnen dus kiezen en doen dat ook. Momenteel werken ze daar aan. We vragen daarna de huurdersverenigingen of ze instemmen met de fusie. De minister beoordeelt vervolgens of we alles netjes deden. We hopen dat we groen licht krijgen.

Op de hoogte?
Leest u ook het bericht van huurdersverenigingen CHAB (Breda) en HAR (Roosendaal)? Zij nemen u mee in hun overwegingen rondom de voorgenomen fusie. Heeft u vragen over de voorgenomen fusie? Stuur gerust een mail naar info@woonwel.nl of info@alleewonen.nl.

1

2

3

4

5

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag