Integriteit

Bij AlleeWonen vinden we betrouwbaarheid en integriteit belangrijk.

Integriteit AlleeWonen

Binnen de corporatiesector krijgt integriteit veel aandacht. In het dagelijks werk kunnen confrontaties met dilemma’s die hiermee samenhangen spelen. Bijvoorbeeld: wat te doen wanneer een huurder het verzoek doet om tegen betaling een klus in de woning te verrichten? Of hoe om te gaan met een uitnodiging van een relatie voor een reis naar het buitenland? Hoe gaan we om met klanten? En met collega's?

Integriteitcode AlleeWonen

Ook voor AlleeWonen is betrouwbaarheid en integriteit belangrijk. We beheren sociale huurwoningen en ontwikkelen woningen en projecten. De samenleving moet erop kunnen rekenen dat we onze maatschappelijke taak op een integere wijze uitvoeren, dat we volgens wetten en regels handelen en alles doen om misstanden te voorkomen. Bovendien is duurzame samenwerking gebaat bij integriteit. En duurzame samenwerking met elkaar, met klanten en relaties vinden we noodzakelijk om alle opgaven op het terrein van wonen en zorg, dienstverlening, gebiedsontwikkeling en -beheer en ten aanzien van de samenleving als geheel tot stand te kunnen brengen.

We werken daarom met een integriteitcode en een meldingsregeling, die met medewerking van onze medewerkers tot stand zijn gekomen.
 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag