KWH

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voldoet aan de wensen van onze klanten en dat we onze dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, werken we volgens de normen van het KWH-Huurlabel; een kwaliteitskeurmerk. Uniek daaraan is dat de kwaliteit van dienstverlening wordt bekeken vanuit het perspectief van de klant.

KWH toetst aan de hand van metingen of een corporatie voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. Omdat alle aspecten van de dienstverlening worden beoordeeld, geeft dat een goed inzicht van waar de verbeterpunten liggen.

Investeren in kwaliteit van dienstverlening

De meting voor het KWH-Huurlabel was voorheen een momentopname die halverwege het jaar plaatsvond. Omdat we graag het hele jaar door willen weten wat klanten van onze dienstverlening vinden, wordt bij AlleeWonen continu gemeten. We kunnen direct zien of de kwaliteit op het vereiste niveau ligt of dat we moeten bijsturen in onze dienstverlening. AlleeWonen investeert op deze manier in de kwaliteit van haar dienstverlening.

Wat meet KWH?

Klantcontact

Hier wordt gemeten of klanten tevreden zijn over het contact met de corporatie.

Verhuizen en betrekken

Hier wordt gemeten hoe klanten onze dienstverlening waarderen bij het zoeken naar een woning, het verhuizen naar een woning en het opzeggen van de huur.

Onderhoud en reparatie

Hier wordt gemeten hoe klanten de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties en onderhoud beoordelen.

Klachten

Hier wordt gemeten of klanten tevreden zijn over onze klachtbehandeling en de oplossing hiervan.

Uitgelicht

Ik heb een vraag