Fatimakerk Roosendaal

Introductie verkoopprocedure

AlleeWonen start een procedure voor de verkoop van de Fatimakerk in Roosendaal. Zij is sinds 2005 eigenaar van locatie, maar rekent het herbestemmen van een kerk niet meer tot haar taak. De opbrengst van de verkoop zal zij investeren in betaalbare huurwoningen. 

Een wederopbouwkerk als hart voor de wijk
De Fatimakerk ligt aan de Dr. Schaepmanlaan 88 t/m 92 in Roosendaal, centraal in de wijk Burgerhout / Fatima. Het complex, gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw,  bestaat uit een kerkgebouw, een buurthuis, een tuin en een pastorie. De huidige bestemming is ‘maatschappelijk’. Het kerkgebouw is door de gemeente Roosendaal aangewezen als monument en krijgt met behoud van monumentale waarden een nieuw gebruik. 

Fatimakerk foto oud

Met oog op een nieuwe toekomst voor de locatie is de gemeente bereid om het bestemmingsplan aan te passen. De kerk en de overige grond en gebouwen kunnen dan aangewend worden voor wonen en/of zorg, maar ook een maatschappelijke of sportieve invulling is goed denkbaar. ‘Harde’ horeca valt uit te sluiten en detailhandel ligt niet voor de hand.

De te verkopen kadastrale percelen zijn “Roosendaal en Nispen C 10682” en “Roosendaal en Nispen C 10683”. De oppervlakte bedraagt 3.917 m².

Fatimakerk situatietekening


Een verkoopprocedure in twee ronden
Voor het vinden van de nieuwe eigenaar is een Verkoopprocedure opgesteld die bestaat uit twee ronden.

 In de eerste ronde worden planvoorstellen gevraagd voor de locatie. Deze ronde loopt  tot 6 september 2017. In de tweede ronde kunnen een beperkt aantal geselecteerde gegadigden een bieding uitbrengen. Naar verwachting in november 2017 is de koper bekend.

 AlleeWonen zoekt één koper voor de gehele locatie (eventueel met uitzondering van de pastorie) Wie interesse heeft in koop of gebruik van één gebouw  kan niet deelnemen aan de verkoopprocedure, naar wel zijn belangstelling voor de huur of koop kenbaar maken via een speciaal formulier. Bieders in de tweede ronde ontvangen dan deze formulieren.

 Belangstellenden kunnen zich melden via fatimakerk@alleewonen.nl. Ze ontvangen dan de verkoopdocumentatie. Actuele informatie is ook te vinden op de website van AlleeWonen en is direct bereikbaar via www.fatimakerk.nl.

Fatimakerk interieur

Over Roosendaal
De gemeente Roosendaal is met ruim 75.000 inwoners een van de grotere steden in Brabant. De stad – waar van oudsher veel bekende fabrieken zich vestigden - bezit een mooi historisch centrum en een groot winkelapparaat, zowel in het centrum als in de Rosada Fashion Outlet. Centraal gelegen tussen Antwerpen, Rotterdam en Breda huisvest de stad inmiddels ook veel logistieke bedrijven. 

Fatimakerk exterieur

 

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag