Toewijzing

Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 hun sociale huurwoningen toewijzen volgens de nieuwe wettelijke "passendheidsnorm". Hiermee wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Het passend toewijzen houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige (huishoud-)inkomen.

Ga snel naar:

 

Toewijzing woningzoekenden met inkomen t/m € 30.150

Huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen onder of gelijk aan de inkomensgrens van € 30.150,- (voor 1-persoonshuishoudens € 22.200) vallen onder de wettelijke regels van het passend toewijzen. Deze huishoudens bieden wij in Klik voor Wonen woningen aan met huurprijzen t/m € 635,05 (prijspeil 2017). Wel speelt het een rol hoe uw huishouden is samengesteld en of u AOW ontvangt. In onderstaande infographic ziet u welke huurprijs past bij uw huishoudsamenstelling en inkomen. Meestal komt u met dit jaarinkomen in aanmerking voor huurtoeslag (checkt u dit zelf via www.belastingdienst.nl)

infographic passend toewijzen < EUR 30.000

 

Toewijzing woningzoekenden met inkomen vanaf € 30.151 t/m 36.165

Deze inkomensgroep valt niet onder de nieuwe passendheidsnorm. Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen vanaf € 30.151 t/m € 36.165 (voor 1-persoonshuishoudens vanaf € 22.200) kunnen in ieder geval reageren op woningadvertenties met een huurprijs tussen € 592,55 – € 710,68 per maand. In een aantal gevallen kunt u ook reageren op goedkoper of duurder aanbod.  Dit staat duidelijk bij de woningadvertentie in Klik voor Wonen vermeld. Soms heeft een inkomensgroep voorrang op de andere inkomensgroep. Ook hier speelt de huishoudsamenstelling en AOW-leeftijd een rol. In onderstaande infographic brengen wij dit in beeld.

infographic passend toewijzen vanaf EUR 30.001

Toewijzing woningzoekenden met inkomen vanaf € 36.166

Ook deze inkomensgroep valt niet onder de passendheidsnorm. Woningzoekenden met huishoudinkomen vanaf € 36.166 kunnen binnen Klik voor Wonen reageren op woning met huurprijzen vanaf € 710,68. Als uw inkomen niet hoger is dan € 40.349 kunt u ook reageren op goedkoper aanbod. Dit staat duidelijk bij de woningadvertentie in Klik voor Wonen vermeld. Soms heeft een inkomensgroep voorrang op de andere inkomensgroep. Huishoudsamenstelling en AOW-leeftijd speelt bij deze inkomensgroep geen rol.  

Specifieke doelgroepen kunnen we voorrang geven, zoals:

  • Mensen die vanuit een CIZ-indicatiestelling (maar zonder een integrale AWBZ-indicatie voor wonen en zorg) in aanmerking komen voor een zelfstandige aanleunwoning bij een zorginstelling (of, na de introductie van Maatwerk in Wonen, een rollator- of rolstoeltoegankelijke woning) of zelfstandige woongelegenheden in woonzorgcomplexen met een huurcontract).
  • Herstructureringskandidaten die bij voorrang een andere woning nodig hebben.
  • Urgenten vanwege calamiteit.
  • Verstandelijk of lichamelijk beperkten die moeilijkheden ondervinden in het vinden van voor hen passende huisvesting.

 

Inkomensgegevens

Om u een woning aan te kunnen bieden die past bij uw (huishoud-) inkomen hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Het inkomen dat we controleren is het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van de nieuwe huurder en medebewoner(s). Inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegeteld.

U moet voortaan een inkomensbewijs toevoegen aan uw inschrijving binnen Klik voor Wonen. Hiervoor kunt u gratis bij de Belastingdienst (telefoon 0800-0543) een inkomensverklaring over 2015 of 2016 aanvragen. Zonder toevoeging van uw inkomensverklaring kunt u niet meer reageren op woningadvertenties binnen Klik voor Wonen. Let op dat u uw BSN-nummer afplakt als u uw inkomensverklaring toevoegt in Klik voor Wonen.

 


 

Uitgelicht

Ik heb een vraag